Архив за месяц: Октябрь 2016

,,Եթե ես գնամ արևի մոտ, ինչ կգտնեմ,,

Եթե ես գնամ արևի մոտ` կգտնեմ նրան, բայց ուրիշ կերպարով, քանի որ արևը տիեզերքում է և ես չեմ կարողանա հասնել նրան: Ես կհանդիպեմ նրա փոխարեն մի գեղեցիկ այգու` որտեղ ապրում են իմ սիրելի թիթեռնիկները և իհարկե արևը:

Рубрика: Հայոց լեզու | Оставить комментарий

Անգլերենից թարգմանած հայերեն

When Nasreddin was a boy, he never did what he was told, so his father always told him to do the opposite of what he wanted him to do. One day, when the two were bringing sacks of flour home … Читать далее

Рубрика: Անգլերեն | Оставить комментарий

Անգլերենից թարգմանած հայերեն

A judge was working in his room one day when a neighbour ran in and said, »If one man’s cow kills another’s, is the owner of the first cow responible?» »It depends,» answered the judge. »Well,» said the man, »your … Читать далее

Рубрика: Անգլերեն | Оставить комментарий

Անգլերենից թարգմանած հայերեն

There was s big garden near Nasreddin’s house, and it had a lot of fruit trees in it. One day Nasreddin saw some beautiful apples on one of them. He went home and climbed up. Then he pulled the ladder … Читать далее

Рубрика: Անգլերեն | Оставить комментарий

Անգլերենից թարգմանած հայերեն

Two rich ladies were sharing a taxi and talking about the high cost of going anywhere by taxi.        One of the ladies said, ‘ Taxis are terribly expensive these days. The owners get a lot of money for nathing.’

Рубрика: Անգլերեն | Оставить комментарий

Անգլերենից թարգմանած հայերեն

It was half-past eight in the morning. The telephone bell rang and Mary went to answer it. ‘Hullo, who’s that?’ she asked. ‘It’s me-Peter.’ Peter was a friend of Mary’s eight-year-old brother, Johnny. ‘Oh, hullo, Peter. What do you want?’ … Читать далее

Рубрика: Անգլերեն | Оставить комментарий

Թե մաթեմատիկան ինչքան օգտակար է` առօրյա կյանքում

Խանութում Ես ամեն օր գնում եմ խանութ հաց գնելու: Ես գիտեմ մաթեատիկա` քանի որ ես էլ եմ հաշվում թե` ինչքան պետք է վճարեմ, որ ինձ չխաբեն: Այ, տեսնում եք մաթեմատիկա պետք է իմանալ:

Рубрика: Մաթեմատիկա | Оставить комментарий