Uncategorized

 1.Բացատրական բառարանների օգնությամբ գտեք հետևյալ բառերի իմաստները;Գահնամակ-Հին Հայաստանի նախարարական գահերի՝ պատվաստիճանների ցուցակ բդեշխ-Հին Հայաստանում չորս մեծ նախարարությունների պետեր սահմանագլուխների վրա, որոնք բոլոր նախարարներից ավագ էին և ավելի անկախ մարդպետ-Արքունի պալատի ներքինապետ հայ Արշակունիների ժամանակ, որ սովորաբար կոչվում էր Հայր Մարդապետ մարզպան-Պետական բարձրագույն պաշտոնյա, որին հանձնում էին մի ծայրամասի կառավարությունը, մարզիկառավարիչ ոստանիկ-Ոստանի՝ մայրաքաղաքի բնակիչ, Արքունիքում ծառայող… Читать далее

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա·Առաջադրանքներ·Լաբարատոր

Ատոմի կառուցվածք, քիմիական տարրերի պարբերական օրենքը, քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակը (համակարգը)

Սահմանել ատոմը Ատոմը տարրական մասնիկների փոխազդեցության արդյունքն է Ատոմի բաղադրությունը Ատոմը քիմիապես նյութի փոքրագույն անբաժանելի մասնիկ է: Պրոտոն ՝ +1P նեյտրոն ՝ o1n էլեկտրոն ՝ 1oe

Պատմություն·Տնային աշխատանք·Առաջադրանքներ

Տիգրան 1- ին Երվանդյանի մասին

Տիգրան 1- ին Երվանդյանը հայոց թագավոր է մ.թ.ա. մոտ 560- 535 թվականներին։ Հաջորդել է հորը ՝ Երվանդ Ա Սակավակյացին։ Վարել է Հայաստանը Մարաստանի գերիշխանությունից ազատագրելու քաղաքականություն ՝ նրա դեմ պայքարում կողմնորոշվելով դեպի նոր ձևավորող Աքեմենյան Պարսկաստանը։ Այդ մասին են վկայում Տիգրան Երվանդյանի և Աքեմենյան տերության հիմնադիր Կյուրոսի անձնական բարեկամության վերաբերյալ պահպանված ավանդախառն տեղեկությունները։ Տիգրան Երվանդյանը մասնակցել է Մարաստանի թագավոր Աստիագեսի դեմ Կյուրոսի պատերազմին,… Читать далее Տիգրան 1- ին Երվանդյանի մասին

Պատմություն·Տնային աշխատանք·հետաքրքիր փաստեր

Պարույր Նահապետի մասին

Ք.ա. VII դարի վերջերին Վանի թագավորությունը խիստ թուլացավ: Դրան մեծապես նպաստեցին Հյուսիսային Կովկասից ներխուժած կիմմերների և սկյութական ցեղերի ավերիչ ասպատակությունները: Վանի թագավորության փլատակների վրա հանդես եկան մի շարք իշխանություններ, որոնց մեջ սկսեց առանձնանալ Պարույրի թագավորությունը: Հայոց ավանդական պատմության համաձայն՝ նա Հայկ Նահապետի սերունդներից էր: Հավանաբար նրա թագավորությունը միավորում էր մեր պատմական հայրենիքի հարավային և հարավ-… Читать далее Պարույր Նահապետի մասին

Պատմություն·Տնային աշխատանք

Երվանդ 1- ին Սակավակյացի մասին

Երվանդ 1- ին Սակավակյացի մասին ավանդախառն տեղեկություններ են հաղորդում Մովսես Խորենացին և Քսենոփոնը։ Խորենացին նրան անվանում է ,,Սակավակյաց,, ՝ նկատի ունենալով նրա թագավորելու կարճատևությունը։ Ինչպես նշում է Քսենոֆոնը, Երվանդն ունեցել է ընդարձակ տիրապետություն, շուրջ 3000 արծաթ տաղանդ հարստություն, 40 հազար հետևակային և 8 հազար հեծելակային զինվորական ուժ։ Երվանդն իր արքունիքը շրջապատել է հայ ավագանու ներկայացուցիչներով ՝ ,,պատվավոր հայերով,,։… Читать далее Երվանդ 1- ին Սակավակյացի մասին

Պատմություն·Տնային աշխատանք

Երվանդ 2֊րդ Սակավակյաց

Երվանդ Սակավակյացի օրոք հայող թագավորությունն ուներ 40-հազարանոց հետևակ և 8 հազար հեծյալ զորք, որն այն ժամանակներում մեծ ուժ էր: Թագավորության սահմանները հյուսիս-արևելքում հասնում էին Կուր գետ, հյուսիս-արևմուտքում՝ Սև ծով, արևելքում՝ Մարաստան, իսկ հարավում Հուսիսային Միջագետք: Երվանդ Սակավակյացը Մարաստանի արքա Կիաքսարի դեմ պատերազմում անհաջղություն կրելով, պահպանել էր իր թագավորությունը, սակայն ստիպված ճանաչել էր մարական գերիշխանությունը: Կարճ ժամանակ… Читать далее Երվանդ 2֊րդ Սակավակյաց

Uncategorized

Դասարանական 24.09.2019

Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը. ա/ ակնբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առնթեր, գահընկեց, գիրկնդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թըրխկ, լուսընկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց, մակընթացություն, գահընկեց, դանդաղընթաց: բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկնտրանք, թըխկ, խոչնդոտ, կորնթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթնդմերթ, չընկճվել, չրըխկոց, վերնձյուղվել, մթընկա, վայրընթաց, դյուրընկալ: գ/ ակնթարթ, ամենաընտիր, անըմբռնելի, անընդունակ, դասընթաց, ինքնստինքյան, համընկնել, ձկնկիթ, մեջընդմեջ, մթընկա, մթնշաղ, նախընտրել, որոտնդոստ,… Читать далее Դասարանական 24.09.2019

Տնային աշխատանք·Կենսաբանություն 2019-2020

Նուկլեինաթթուների մասին

Նուկլեինաթթուների կառուցվածքը Նուկլեինաթթուների պոլիմեր մոլեկուլները կոչվում են պոլինուկլեոտիդներ։ Նուկլեոտիդները միմյանց են միանում ֆոսֆոդիեթերային կապի միջոցով։ Քանի որ նուկլեոտիդներում գոյություն ունեն միայն 2 տեսակի շաքարային օղակներ ՝ ռիբոզան ու դեզօքսիռիբոզան, ապա գոյություն ունեն միայն 2 տեսակի նուկլեինաթթուներ ՝ ԴՆԹ– ն և ՌՆԹ- ն։ ԴՆԹ Բոլոր կենդանի օրգանիզմների և որոշ վիրուսներիզարգացման և կենսագործունեության գենետիկական հրահանգները պարունակող նուկլեինաթթու։ Վերջինները, սպիտակուցներն ու ածխաջրերը կյանքի համար անհրաժեշտ… Читать далее Նուկլեինաթթուների մասին

Հայոց լեզու·Տնային աշխատանք·Առաջադրանքներ·Գրականություն·Գրականություն 9րդ դասարան·Դասարանական առաջադրանքներ

Ստեփան Զորյան. Չալանկը 23.09.2019

Շատ բան կարելի է պատմել շների մասին, բայց այն, ինչ ուզում եմ պատմել, վերաբերում է մեր շանը, որն արդեն չկա: Մեր Չալանկր մի սև, բրդոտ շուն էր, կուրծքն ու վիզը ճերմակ, որ հեռվից թվում էր սպիտակ վզկապ։ Փոքրուց նրա ականջներն ու պոչը կտրել էին, այդ պատճառով ամառը սաստիկ տանջվում էր ճանճերի ձեռից, հողը փոս էր… Читать далее Ստեփան Զորյան. Չալանկը 23.09.2019

Հետաքրքիր է իմանալ·Տնային առաջադրանքներ·Ֆիզիկա·Առաջադրանքներ

Ատոմի կառուցվածք

Ատոմի միջուկում պրոտոնների թիվը հավասար է տվյալ քիմիական տարրի կարգահամարին։ 19-րդ դարի վերջին ֆիզիկոսները հայտնաբերեցին, որ գոյություն ունեն այնպիսի մանրագույն մասնիկներ, որոնք մոտ 2 հզ. անգամ փոքր են ատոմներից: Ջ. Ջ. Թոմսոնը 1897թ.-ին հայտնաբերեց, որ ատոմներից կարող են անջատվել էլեկտրական լիցքավորված շատ փոքրիկ մասնիկներ, որոնց անվանեցին էլեկտրոններ: Ավելի ուշ ֆիզիկոսներն ապացուցեցին, որ ատոմը բարդ կառուցվածք… Читать далее Ատոմի կառուցվածք