Архив за месяц: Сентябрь 2019

 1.Բացատրական բառարանների օգնությամբ գտեք հետևյալ բառերի իմաստները;Գահնամակ-Հին Հայաստանի նախարարական գահերի՝ պատվաստիճանների ցուցակ բդեշխ-Հին Հայաստանում չորս մեծ նախարարությունների պետեր սահմանագլուխների վրա, որոնք բոլոր նախարարներից ավագ էին և ավելի անկախ մարդպետ-Արքունի պալատի ներքինապետ հայ Արշակունիների ժամանակ, որ սովորաբար կոչվում էր Հայր Մարդապետ … Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Ատոմի կառուցվածք, քիմիական տարրերի պարբերական օրենքը, քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակը (համակարգը)

Սահմանել ատոմը Ատոմը տարրական մասնիկների փոխազդեցության արդյունքն է Ատոմի բաղադրությունը Ատոմը քիմիապես նյութի փոքրագույն անբաժանելի մասնիկ է: Պրոտոն ՝ +1P նեյտրոն ՝ o1n էլեկտրոն ՝ 1oe

Рубрика: Տնային աշխատանքներ, Քիմիա, Առաջադրանքներ, Լաբարատոր | Оставить комментарий

Տիգրան 1- ին Երվանդյանի մասին

Տիգրան 1- ին Երվանդյանը հայոց թագավոր է մ.թ.ա. մոտ 560- 535 թվականներին։ Հաջորդել է հորը ՝ Երվանդ Ա Սակավակյացին։ Վարել է Հայաստանը Մարաստանի գերիշխանությունից ազատագրելու քաղաքականություն ՝ նրա դեմ պայքարում կողմնորոշվելով դեպի նոր ձևավորող Աքեմենյան Պարսկաստանը։ Այդ մասին են վկայում Տիգրան Երվանդյանի … Читать далее

Рубрика: Պատմություն, Տնային աշխատանք, Առաջադրանքներ | Оставить комментарий

Պարույր Նահապետի մասին

Ք.ա. VII դարի վերջերին Վանի թագավորությունը խիստ թուլացավ: Դրան մեծապես նպաստեցին Հյուսիսային Կովկասից ներխուժած կիմմերների և սկյութական ցեղերի ավերիչ ասպատակությունները: Վանի թագավորության փլատակների վրա հանդես եկան մի շարք իշխանություններ, որոնց մեջ սկսեց առանձնանալ Պարույրի թագավորությունը: Հայոց ավանդական պատմության համաձայն՝ նա … Читать далее

Рубрика: Պատմություն, Տնային աշխատանք, հետաքրքիր փաստեր | Оставить комментарий

Երվանդ 1- ին Սակավակյացի մասին

Երվանդ 1- ին Սակավակյացի մասին ավանդախառն տեղեկություններ են հաղորդում Մովսես Խորենացին և Քսենոփոնը։ Խորենացին նրան անվանում է ,,Սակավակյաց,, ՝ նկատի ունենալով նրա թագավորելու կարճատևությունը։ Ինչպես նշում է Քսենոֆոնը, Երվանդն ունեցել է ընդարձակ տիրապետություն, շուրջ 3000 արծաթ տաղանդ հարստություն, 40 հազար հետևակային և 8 … Читать далее

Рубрика: Պատմություն, Տնային աշխատանք | Оставить комментарий

Երվանդ 2֊րդ Սակավակյաց

Երվանդ Սակավակյացի օրոք հայող թագավորությունն ուներ 40-հազարանոց հետևակ և 8 հազար հեծյալ զորք, որն այն ժամանակներում մեծ ուժ էր: Թագավորության սահմանները հյուսիս-արևելքում հասնում էին Կուր գետ, հյուսիս-արևմուտքում՝ Սև ծով, արևելքում՝ Մարաստան, իսկ հարավում Հուսիսային Միջագետք: Երվանդ Սակավակյացը Մարաստանի արքա Կիաքսարի դեմ … Читать далее

Рубрика: Պատմություն, Տնային աշխատանք | Оставить комментарий

Դասարանական 24.09.2019

Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը. ա/ ակնբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առնթեր, գահընկեց, գիրկնդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թըրխկ, լուսընկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց, մակընթացություն, գահընկեց, դանդաղընթաց: բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկնտրանք, թըխկ, խոչնդոտ, կորնթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթնդմերթ, չընկճվել, չրըխկոց, վերնձյուղվել, մթընկա, վայրընթաց, … Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий