Հանրահաշիվ 07.02.2020

547. Լուծեք համակարգը: ա) x2 – y = 8 x – y = 2 x – y = 2 (2 + y)2 = y = 8 x = 2 + y 4 + 4y + y2 – y = 8 y2 + 3y – 4 = 0 (2 + y)2 – y = 8 4 + 4y + y2 – y =Читать далее «Հանրահաշիվ 07.02.2020»

Տնային աշխատանք հանրահաշվից 13.10.2019

1. Լուծեք անհավասարումը. ա) x2 + 7x – 8 > 0 a = 1 b = 7 c = -8 D = 49 – 4 * 1 * (-8) = 45 * (-8) = 360 X1 = 7 + 9/2 = 1 X2 = 7 – 9/2 * 1 = -8 բ) 6×2 – 10x – 16 < 0Читать далее «Տնային աշխատանք հանրահաշվից 13.10.2019»

Հեռավար 11.08.2019

18. Ա) x+y-3=0 -3 + 1 — 3 = 0 սխալ է 2x-3y-1=0 2 * (-3) — 3 * 1 — 1 = 0 սխալ է Բ) x-y+4=0 -3 — 1 + 4 = 0 ճիշտ է 3x+4y+5=0 3 * (-3) + 4 * 1 +5 = 0 ճիշտ է 23. ա) x+y-3=0 1+2-3=0 ճիշտЧитать далее «Հեռավար 11.08.2019»

Տնային աշխատանք հանրահաշվից 06.09.2017

Ինչպե՞ս կփոխվի գումարը, եթե ա․ գումարելիներից մեկը մեծացնենք 6-ով, +6 բ․ գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը՝ 4-ով, +11 գ․ գումարելիներից մեկը մեծացնենք 7-ով, մյուսը փոքրացնեն 4-ով, +3 դ․ գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, -5 ե․  գումարելիներից մեկը փոքրացնենք 5-ով, մյուսը՝ 3-ով,-8 զ․ գումարելիներից մեկը  մեծացնենք a-ով, մյուսը նույնքան փոքրացնենք, =   Գործողություններ չկատարելով՝ համեմատի՛ր արտահայտության արժեքները․Читать далее «Տնային աշխատանք հանրահաշվից 06.09.2017»

Նախագծային շաբաթ մաթեմատիկայից

ՄԵնք ծանոթացանք նախագծին այնուհետև բաժանվեցինք խմբերի: Ընտրեցինք թեմա և սկսեցինք աշխատել նախագծի վրա: Մյուս շաբաթից կսկսենք պատասխանները հրապարակաել:

Մաթեմատիկա 17.03.2017

Առաջադրանքներ 1. Հաշվել տրված թվերի թվաբանական միջինները. ա. 10, 12, 15, 11=14,75 բ. 22, 33, 45=33,3 գ. 3, 5, 8, 16, 28, 36,45=20,1 դ. 0.74, 1.25, 2.82, 3.17, 4.19=2,434 2. Միքայելը, Պետրոսը և Ռուբենը դուրս եկան արշավի: Մոտենալով անտառին, նրանք որոշեցին հանգստանալ: Միքայելն ուներ 2 կարկանդակ, Պետրոսը՝ 4, Ռուբենը՝ 6: Տղաները բոլոր կարկանդակները հավասարապես բաժանեցինЧитать далее «Մաթեմատիկա 17.03.2017»

Մաթեմատիկա 24.02.2017

Հաշվե՛ք. ա) | – 10 – * |, եթե աստղանիշի փոխարեն գրված լինի –2 թիվը, | – 10 – (-2)|=8 բ) |10– *|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի –4/5թիվը, |10-(-4/5)|=7/3 գ) |* – 4| + |* – (–3)|, եթե աստղանիշի փոխարեն գրվի 7 թիվը։ |7-4| + |7-(-3)|=7   Կատարե՛ք հանում. ա) 2,217 – 2=0,217 գ) 3,133Читать далее «Մաթեմատիկա 24.02.2017»

Մաթեմատիկա 07.12.2016

Առաջադրանքներ (Դասարանում)   1․Ի՞նչ թվանշան է գրված 364, 50791 կոտորակի` ա) հարյուրյակների կարգում— 7 բ) տասնորդականների կարգում— 6 գ) տասհազարերորդականների կարգում— 9 դ) տասնյակների կարգում— 5