Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ 10.05.2020

Թեստ 11 1. Գտեք 306 * 207 արտադրյալը Լուծում 306 * 207 = 63.549                                                                          Պատ.՝ 63.549 2. Գտեք հետևյալ կոտորակներից մեծը ՝ 1/2, 2/3, 3/4 , 4/5 Պատ.՝ 4/5 3. Գտեք միանիշ ամենամեծ թվի և երկնիշ ամենափոքր թվերի գումարը Լուծում Միանիշ ամենամեծ թիվը- 9 Երկնիշ ամենափոքր թիվը- 10 9 + 10 = 19                                                                                      Պատ.՝ 19 4. Գտեք թիվը, որը տեղադրելով 31*460… Читать далее Հանրահաշիվ 10.05.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ 03.05.2020

Թեստ 10 1. Գտեք 1 3/5 * 1 5/9 արտադրյալը Լուծում 1 3/5 * 1 5/9 = 8/5 * 14/9 = 8 * 14/5 * 9 = 112/45 = 2 22/45                                           Պատ.՝ 2 22/45 2. Գտեք… Читать далее Հանրահաշիվ 03.05.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ 28.04.2020

Ցույց տվեք, որ հաջորդականությունը անվերջ նվազող երկրաչափական պրոգրեսիա է և հաշվեք նրա գումարը ա) 1, 1/3, 1/9 1/3 : 1 = 1/3 1/9 : 1/3 = 1/3 S = 1 : (1 – 1/3) = 3/2 բ) √3, -1, 1/√3 -1/√3 = q S = √3 : (1 – (-1/√3)) = √3 : (1 +… Читать далее Հանրահաշիվ 28.04.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ 25.04.2020

Թեստ 9 1. Գտեք (-3) * 4 արտադրյալը 1) -7 2) 1 3) -12 4) 7 Լուծում (-3) * 4 = -12                                                                                      Պատ.՝ -12 2. Գտեք (3,7 – 4,8) տարբերությունը 1)  1,1 2) -1,1 3) 8,5 4) -1 Լուծում 3,7 – 4,8 = -1,1                                                                            Պատ.՝ -1,1 3. Գտեք 7- ին բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը 1) 14 2) 91 3)… Читать далее Հանրահաշիվ 25.04.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշվի հեռավար ուսուցման առաջադրանք 21.04.2020

Որոշեք a1, a2,…an… երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամների գումարը, եթե. ա) a1 = 5, an = 135, n = 4 135 = 5 * q3 135 : 5 = 27 = 33 q = 3 S4 = a1 – an * q/1 – q = S4 = 5 – 135 * 3/1 – 3 = 200 a4… Читать далее Հանրահաշվի հեռավար ուսուցման առաջադրանք 21.04.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Առցանց ուսուցում հանրահաշվից 01.04.2020

1. Տրված է (an) թվաբանական պրոգրեսիան: Գտեք ՝ ա) S20, եթե a1 = 1, a20 = 20 (20 + 1) : 2 * 20 = 10,5 * 20 = 210 բ) S30, եթե a1 = -10, a30 = 20 (20 – 10) : 2 * 20 = 5 * 20 = 100 գ) S13, եթե a1 = 17, a13 = 13… Читать далее Առցանց ուսուցում հանրահաշվից 01.04.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ 30.03.2020

Թեստ 7 1. Գտեք 63 թվի թվանշանների գումարի և տարբերության արտադրյալը 1) 27 2) 12 3) 3 4) 30 Լուծում 6 + 3 = 9 6 – 3 = 3 9 * 3 = 27                                                                                   Պատ.՝ 27 2. Գտեք թիվը, որը տեղադրելով աստղանիշի փոխարեն կստանաք ճիշտ անհավասարություն 36* > 368 1) 0 2) 9 3) 8 4) 6… Читать далее Հանրահաշիվ 30.03.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ առցանց ուսուցում 15.03.2020

Թեստ 4 1. Գտեք 47 թվի թվանշանների արտադրյալը 1) 11 2) 28 3) 35 4) 3 Լուծում 4 * 7 = 28                                                                                        Պատ.՝ 28 2. Գտեք 7/8 և 5/14 կոտորակների տարբերությունը 1) 89/56 2) 27/56 3) 39/26 4) 29/56 Լուծում 7/8 – 5/14 = 49 – 20/56 = 29/56                                                        Պատ.՝ 29/56 3. Գտեք ճիշտ անհավասարությունը 1) 0 < –… Читать далее Հանրահաշիվ առցանց ուսուցում 15.03.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Առցանց ուսուցում հանրահաշվից 15.03.2020

Թեստ 4 1. Գտեք 47 թվի թվանշանների արտադրյալը 1) 11 2) 28 3) 35 4) 3 Լուծում 4 * 7 = 28                                                                                        Պատ.՝ 28 2. Գտեք 7/8 և 5/14 կոտորակների տարբերությունը 1) 89/56 2) 27/56 3) 39/26 4) 29/56 Լուծում 7/8 – 5/14 = 49 – 20/56 = 29/56                                                        Պատ.՝ 29/56 3. Գտեք ճիշտ անհավասարությունը 1) 0 < –… Читать далее Առցանց ուսուցում հանրահաշվից 15.03.2020