Տնային աշխատանքներ·Քիմիա

Շմոլ գազ

Շմոլ գազի նենգ հատկությունները հայտնի են վաղ ժամանակներից: Մեր նախնիները գիտեին, որ շատ վտանգավոր է փակել քարշը, ջերմությունը պահպանելու համար, մինչև վերջ չայրված վառարանում: Փակ տանը տաք է, հարմարավետ է, մարդը պառկում է հանգստանալու և չի արթնանում, շմոլագարվում է: Դժբախտության մեղավորը կրում է տարբեր անուններածխածնի օքսիդ, ածխածնի մենօքսիդ, շմոլ գազ, CO: Որտեղ է առաջանում շմոլ… Читать далее Շմոլ գազ

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա

Ինքնաստուգում

1. Ո՞ր քիմիական տարրի ատոմներն են մտնում թվարկված բոլոր նյութերի բաղադրության մեջ.  նատրիումի հիդրօքսիդ, օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր, ազոտական  թթու, ծծմբի (VI) օքսիդ. 1) ծծումբ                    2) քլոր                        3) թթվածին                4) ածխածին 2. Օդում ֆոսֆորի այրման, ստացված ֆոսֆորի (V) օքսիդի ջրում լուծվելը և ֆոսֆորական  թթվի չեզոքացումը նատրիումի հիդրօքսիդով ռեակցիաներըի, ո՞ր տեսակին են … Читать далее Ինքնաստուգում

Քիմիա

,,Օզոն, օզոնային շերտի քայքայման պատճառները և պայքարի ձևերը,, նախագիծ

Համառոտ օզոնի մասին Օզոնը թթվածնի երեք ատոմներից բաղկացած եռատոմ մոլեկուլ է: Սովորական ջերմաստիճանում կապույտ գազ է: Թթվածնի ալոտրոպ ձևափոխություն է և ավելի անկայուն է, քան թթվածնի մոլեկուլը (երկատոմ թթվածինը O2): Էլեկտրական մեքենաների մոտ օդի կայծեր բաց թողնելու ժամանակ զգացվում է յուրահատուկ հոտ: Այդպիսի հոտ է զգացվում նաև ամպրոպային էլեկտրական պարպումների ժամանակ: Այդ հոտը պատկանում է օզոն գազին, որ հունարենից թարգմանաբար կնշանակի հոտ… Читать далее ,,Օզոն, օզոնային շերտի քայքայման պատճառները և պայքարի ձևերը,, նախագիծ

Քիմիա

,,Թունավոր նյութերը ՝ օդում,, նախագիծ

Մթնոլորտի աղտոտումը, քիմական նյութերի ներթափանցումն է ՝ մթնոլորտ, որի չափաքանակն անցնում է: Մթնոլորտը կարող են աղտոտել ոչ միայն գազային, այլ նաև պինդ և հեղուկ նյութերը: Մթնոլորտային աղտոտումը լինում է երկու տեսակի ՝ բնածին և մարդածին: Բնածինն աղտոտում է կոչվում այն աղտոտումը, որը տեղի է ունենում առանց մարդու միջնորդության, օրինակ ՝ հրաբխի ժայթքումը, լեռնային շրջաններում հողային… Читать далее ,,Թունավոր նյութերը ՝ օդում,, նախագիծ

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա

Առցանց ուսուցում քիմիայից. ինքնաստուգում 16.03.2020

1. Ո՞ր քիմիական տարրի ատոմներն են մտնում թվարկված բոլոր նյութերի բաղադրությա մեջ. նատրիումի հիդրօքսիդ, օզոն, ածխածնի (IV) օքսիդ, ջուր, ազոտական  թթու, ծծմբի (VI օքսիդ ա) ծծումբ բ) քլոր                         գ) թթվածին դ) ածխածին 2. Օդում ֆոսֆորի այրման, ստացված ֆոսֆորի (V) օքսիդի ջրում լուծվելը և ֆոսֆորական թթվի… Читать далее Առցանց ուսուցում քիմիայից. ինքնաստուգում 16.03.2020

Քիմիա

Կենդանի օրգանիզմի քիմիան

Ուղղորդող հարցեր ՝ 1. Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմի հիմնական տարրերը Կենսական տարրերը լինում են մակրո, միկրո և ուլտրա տարրեր: 2. Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորը, նրա բաղադրությունը Կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորն է բջիջը: Բջջի բաղադրությունն է ՝ 70- 80 % ջուր, 10- 20% սպիտակուցներ, 1- 5% ճարպեր, 0,2- 2% ածխաջրեր, 0,2- 2% նուկլեինաթթուներ: 3. Ինչու՞ են գիտնականներն ասում. ,,Կյանքը ՝ սպիտակուցների գոյության ձևն  է,, Գիտնականներն ասում են… Читать далее Կենդանի օրգանիզմի քիմիան

Քիմիա·Լաբարատոր

Փորձեր քիմիայից 15.11.2019

Ձեզ եմ ներկայացնում մեր կատարած փորձերը ՝ Փորձ 1 ` Հիմնային օքսիդի ՝ մագնեզիումի օքսիդի ստացումը ՝ մագնեզիումը օդում այրելով ՝ 2Mg + O2 = 2+2MgO-2 + Q Սկզբում մագնեզիումի հատիկներից մի քանիսը լցրեցինք փորձանոթի մեջ: Այնուհետև մի փոքր ջուր ավելացրեցինք և այրեցինք: Այրվող մասին մոտեցրեցինք մագնեզիումի մի հատիկ և տեսանք, որ այդ հատիկը աստիճանաբար սկսում է… Читать далее Փորձեր քիմիայից 15.11.2019

Քիմիա

Օքսիդների ստացումը և հատկությունները

Հիմնային օքսիդի ստացումը  և  հատկությունները ` Mg—>MgO—>Mg(OH)2—> MgCl2—›  Մետաղ—›հիմնային օքսիդ—›հիմք—›աղ Cu —›CuO —›CuCI2—›CuSO4—›Cu(OH)2—›CuO—›Cu գրեք բոլոր ռեակցիաների հավասարումները, նշելով  ռեակցիաների տեսակները, դասակարգեք բոլոր  նյութերը և անվանեք Առանձնացրեք   վերօքս   ռեակցիաները և հավասարեցրեք էլեկտրոնային հաշվեկշռի եղանակով Գրեք իոնափոխանակման ռեակցիաների հավասարումների լրիվ և կրճատ ձևերը:

Քիմիա

Անօրգանական նյութերն ու դրանց դասակարգումը, օքսիդներ

Նյութերը լինում են երկու տեսակի ՝ պարզ և բարդ: Պարզ նյութերը նրանք են, որոնք կազմված են մեկ ատոմից: Պարզ նյութերը լինում են երկու տեսակի ՝ մետաղներն ու ոչ մետաղները: Բարդ նյութերը նրանք են, որոնք կազմված են երկու և ավելի ատոմներից: Բարդ նյութերը լինում են երկու տեսակի ՝ օրգանական և անօրգանական: Անօրգանական նյութերն են ՝ օքսիդներ,… Читать далее Անօրգանական նյութերն ու դրանց դասակարգումը, օքսիդներ

Քիմիա·Լաբարատոր

Ինքնաստուգում

1.Ո՞ր  շարքումեն  նշվածմիայնֆիզիկականմարմիններ.    ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ   բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանի   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին Քանի՞ նյութէներկայացվածհետևյալբառակապակցություններում.  ջրիկաթիլ, պղնձե թաս,  ալյումինեկաթսա,   ռետինեգնդակ,  պղնձե կուժ, սառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի. 1)3                                         2)  6                                           3)  4                                        4) 5 3. Նշվածներիցո՞ր շարքումենգրվածմիայնօրգանականնյութեր.     1)  ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ    2)  կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ    3)  շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ    4)  սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ 4. Ինչպիսի՞ագրեգատայինվիճակումկարողէգտնվելսնդիկը.… Читать далее Ինքնաստուգում