Քիմիա·Լաբարատոր

Փորձեր քիմիայից 15.11.2019

Ձեզ եմ ներկայացնում մեր կատարած փորձերը ՝ Փորձ 1 ` Հիմնային օքսիդի ՝ մագնեզիումի օքսիդի ստացումը ՝ մագնեզիումը օդում այրելով ՝ 2Mg + O2 = 2+2MgO-2 + Q Սկզբում մագնեզիումի հատիկներից մի քանիսը լցրեցինք փորձանոթի մեջ: Այնուհետև մի փոքր ջուր ավելացրեցինք և այրեցինք: Այրվող մասին մոտեցրեցինք մագնեզիումի մի հատիկ և տեսանք, որ այդ հատիկը աստիճանաբար սկսում է… Читать далее Փորձեր քիմիայից 15.11.2019

Քիմիա·Լաբարատոր

Ինքնաստուգում

1.Ո՞ր  շարքումեն  նշվածմիայնֆիզիկականմարմիններ.    ա) գիրք, մեխ, ալյումին, ազոտ   բ) սեղան, գրիչ, տետր, մատանի   գ) երկաթ, քանոն, ոսկի, թթվածին  դ) պղինձ, ջուր, արծաթ, ջրածին Քանի՞ նյութէներկայացվածհետևյալբառակապակցություններում.  ջրիկաթիլ, պղնձե թաս,  ալյումինեկաթսա,   ռետինեգնդակ,  պղնձե կուժ, սառցե դղյակ,  ոսկե  մատանի. 1)3                                         2)  6                                           3)  4                                        4) 5 3. Նշվածներիցո՞ր շարքումենգրվածմիայնօրգանականնյութեր.     1)  ջուր, թթվածին, կավիճ, սպիրտ    2)  կերակրի աղ, սպիտակուց, ճարպ, ազոտ    3)  շաքարավազ, քացախաթթու, գլյուկոզ, սպիրտ    4)  սոդա, ջուր, ածխաթթու գազ, բենզոլ 4. Ինչպիսի՞ագրեգատայինվիճակումկարողէգտնվելսնդիկը.… Читать далее Ինքնաստուգում

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա·հետաքրքիր փաստեր·Առաջադրանքներ·Ինքս իմ հետ·Լաբարատոր

Կալիում

Կալիումը քիմիական տարր է, որի նշանն է K, պարբերական համակարգի 4-րդ պարբերության 1-ին խմբի քիմիական տարր։ Ալկալիական մետաղ է, կարգահամարը՝ 19, ատոմական զանգվածը՝ 39, 098, ատոմի արտաքին թաղանթի էլեկտրոնային կառուցվածքը՝ 4s1։  Կալիումի մի քանի միացություններ (օրինակ, պոտաշը, որն ստացվում էր փայտանյութի մոխրից) հայտնի էին դեռևս հնում։ Սակայն դրանց չէին տարբերում նատրիումի միացություններից։ Կալիումի քիմիական հատկությունները շատ նման… Читать далее Կալիում

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա·Առաջադրանքներ·Լաբարատոր

Քիմիական կապի տեսակները

Քիմիական կապի տեսակներն են ՝ Կովալենտային Կովալենտային կապերը առաջացնում են ոչ մետաղները: Կովալենտային կապերն են ՝ 2. Ոչ բևեռային կովալենտային կապ, օրինակ ՝ H2, Cl2, O2, O3, N2 և այլն: Բևեռային կովալենտային կապ, օրինակ ՝ H2O, HCl, NH3, CH4 Իոնական կապերն են ՝ 4. Մետաղներ Ոչ մետաղներ Օրինակ ՝ Na, Cl, KI Մետաղական կապը մետաղների ատոմների… Читать далее Քիմիական կապի տեսակները

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա·հետաքրքիր փաստեր·Առաջադրանքներ·Լաբարատոր

Էլեկտրոնների բաշխումը ` ըստ էներգետիկ մակարդակների

Առաջադրանք. ֆոսֆորի ատոմում էլեկտրոնները բաշխել ՝ ըստ էներգետիկ մակարդակների: 1      2     3 +15P ` )2e, )8e, )5e K     L     N 1s2, 2s2, 2p6, 3s2sp3 Էլեկտրոնային բանաձև է կոչվում, էլեկտրոնների բաշխումը ՝ ըստ էներգետիկ մակարդակների և ենթամակարդակների: Առաջադրանք. ածխածնի ատոմում էկելտրոնները բաշխել ՝ ըստ էներգետիկ մակարդակների 1      2 +6C ` )2e, )4e K     L 1s2, 2s2,… Читать далее Էլեկտրոնների բաշխումը ` ըստ էներգետիկ մակարդակների

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա·Առաջադրանքներ·Լաբարատոր

Ատոմի կառուցվածք, քիմիական տարրերի պարբերական օրենքը, քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակը (համակարգը)

Սահմանել ատոմը Ատոմը տարրական մասնիկների փոխազդեցության արդյունքն է Ատոմի բաղադրությունը Ատոմը քիմիապես նյութի փոքրագույն անբաժանելի մասնիկ է: Պրոտոն ՝ +1P նեյտրոն ՝ o1n էլեկտրոն ՝ 1oe

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա·Առաջադրանքներ·Լաբարատոր

Նյութի հատկությունների մասին

Նյութի հատկությունները կոչվում են այն հատկանիշները, որոնցով նյութերի նման են իրար կամ տարբերվում են իրարից: Նյութերը ունեն ֆիզիկական, քիմիական և ֆիզիոլոգիական հատկություններ: Նյութի ֆիզիկական հատկությունները դիտարկում են կամ չափում են ՝ առանց նոր նյութ ստանալու: Նյութի քիմիական հատկությունները քիմիական փոխարկումների ՝ ռեակցիաների մասնակցելու ընդունակությունն է: Նյութի ֆիզիոլոգիական հատկությունները նյութի ազդեցությունն է կենդանի օրգանիզմի վրա ՝… Читать далее Նյութի հատկությունների մասին

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա·հետաքրքիր փաստեր·Առաջադրանքներ·Լաբարատոր

Առողջ ապրելակերպի սկզբունքները ՝ ըստ ճապոնացի գիտնականների

Էկոլոգիապես մաքուր սնունդ, մաքուր խմելու ջուր, մաքուր օդ:Առողջ քուն ՝ ամենաքիչը ութ ժամ, երեկոյան ժամը 22:00- 23:00:Մարմնակրթություն, սպորտ, հիգիենա: 4. Վատ սովորույթների ձեռբազատում ՝ ծխելը, ալկոհոլային ըմպելիքների չարաշահումը, թմրանյութեր օգտագործելը, եղունգները չկրծելը և այլն: 5. Սթրեսային իրավիճակներից դուրս ենք գալիս ՝ կատակով, ծիծաղով, հումորով:

Տնային աշխատանքներ·Քիմիա·Լաբարատոր

Ջրածին

Ջրածնի ընդհանուր բնութագրումը, (1p,0n)1e, 2.  կարգաթիվը -1 3.  դիրքը պարբերական համակարգում, պարբերությունը-1, խումբը—-1խումբ,գլխավոր ենթախումբ Հարաբերական ատոմային զանգված՝   Ar(H)=1 Պարզ  նյութի  քիմիական բանաձևը`H2 Հարաբերական մոլեկուլային զանգված Mr(H2)=2 Իզոտոպները—Պրոտիում-1H  , դեյտերիում-                      2D,տրիտիում-3T Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը—+1)1e Վալենտականություն-1, օքսիդացման աստիճանը—-                 +1,-1… Читать далее Ջրածին

Քիմիա·հետաքրքիր փաստեր·Լաբարատոր

Ջրածնի ստացումը

Փորձ 1. Ջրածնի ստացումը ջրի էլեկտրոլիզի միջոցով 2H2O =2H2 + O2 Սարքի մեջ ջուր լցնենք և հաստատուն էլեկտրական հոսանքանցկացնենք : Քիչ անց` U-ձև խողովակի երկու ճկափողում հավաքվում են գազեր, որոնց ծավալները տարբեր են, Խողովակներից մեկում գազի ծավալը երկու անգամ ավելի է: Ճշտելու նպատակով, թե ի՞նչ գազեր են առաջացել, առկայծող մարխը մոտեցնենք քիչ ծավալով գազին ու… Читать далее Ջրածնի ստացումը