Архив рубрики: Uncategorized

Ուսումնական առաջին շրջանի անփոփում

հաճախում-բացակայություն-բաց թողած պարապմունքների լրացում սահմանված կարգով. Ամբողջ կիսամյակի ընթաքում բացակայել եմ 12 ժամ։ Բոլորը եղել են հարգելի, որովհետև էլ հասցեով տեղեկացրել եմ։ ուսումնական բլոգի վարում. բաժիններ, յուրաքանչյուրում նյութերի առկայություն, Русский — 11 նյութ Հայոց լեզու — 70 նյութ Հանրահաշիվ — 1 նյութ Նախագծային … Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

 1.Բացատրական բառարանների օգնությամբ գտեք հետևյալ բառերի իմաստները;Գահնամակ-Հին Հայաստանի նախարարական գահերի՝ պատվաստիճանների ցուցակ բդեշխ-Հին Հայաստանում չորս մեծ նախարարությունների պետեր սահմանագլուխների վրա, որոնք բոլոր նախարարներից ավագ էին և ավելի անկախ մարդպետ-Արքունի պալատի ներքինապետ հայ Արշակունիների ժամանակ, որ սովորաբար կոչվում էր Հայր Մարդապետ … Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Դասարանական 24.09.2019

Անհրաժեշտ տեղերում լրացնել Ը. ա/ ակնբախ, ամենաընդունակ, այլընտրանք,առնթեր, գահընկեց, գիրկնդխառն, գործընկեր, գույնզգույն, երկնչել, զուգընթաց, թըրխկ, լուսընկա, հյուրընկալ, ձեռնտու, մակընթաց, մակընթացություն, գահընկեց, դանդաղընթաց: բ/ ակնդետ, ամենաընդունելի, անընդմեջ, գործընթաց, դասընկեր, դյուրըմբռնելի, երկնտրանք, թըխկ, խոչնդոտ, կորնթարդ, համընթաց, հատընտիր, մերթնդմերթ, չընկճվել, չրըխկոց, վերնձյուղվել, մթընկա, վայրընթաց, … Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Проверочная работа

1. Характер и воля нужны в любой профессии. Я думаю что характер и воля нужно в одну профессии, например` я хочу стань психологом, мне нужно знать биология, я и моя друзя претставляет мне ето дела. 2. Профессия: призвание, ,,кусок хлеба,, … Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Լաբարատոր աշխատանք 29.01.2019

Թելավոր ճոճանակի տատանումների ուսումնասիրումը Աշխատանքի նպատակը. պարզել թելավոր ճոճանակի պարբերության և հաճախության կախումները թելի երկարությունը։ Անհրաժեշտ պարագաներ. անցքով կամ կեռիկով գնդիկ, թել, ամրակալան` կցորդիչով և թաթով, վայրկենաչափ կամ վայրկենացույց սլաքով ժամացույց, չափերիզ։ Փորձի կատարման ընթացքը

Рубрика: Ֆիզիկա, Լաբարատոր աշխատանք, Uncategorized | Оставить комментарий

Classwork in english 12.12.2018

Did it snow on last new year? No, it didn’t snow on last new year. Did you believe in Santa Claus, when you were a child? Yes, I were child I believe Santa Claus. Do you have a Christmas tree? … Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий

Դասարանական աշխատանք` Մայրենիից 29.11.2018

Մակբայի տեսակները Մակբայները բաժանվում են չորս խմբի. Ժամանակի մակբայներ. ցույց են տալիս գործողության կատարման ժամանակը` ամսեամիս, այժմ, այլևս, այնուհետև, ապա, առայժմ, առաջ, առաջիկայում, առավոտից, առավոտյան, այսուհետ, այսուհետև, այսօր, արդեն, երբեք, երեկ, գիշեր-ցերեկ, դարեդար, վաղը չէ մյուս օրը, վերջապես, վերջերս, օրնիբուն, … Читать далее

Рубрика: Uncategorized | Оставить комментарий