Անգլերեն

English exercise

1. Letters are delivered by the postman at 8 every day. 2. This bag was found in the bus yesterday. 3. This dress can’t be washed in hot water. 4. Have you repaired your motorbike yet? 5. The message will be sent tomorrow. 6. He got arrested last Friday. 7. My bike was stolen so far, I’m looking… Читать далее English exercise

Անգլերեն

Translation from Armenian to English

Read the text, translate the last passage into English: Two friends were camping together. Their names were Jim and Tim. Tim was very lazy. The first evening of their holiday, Jim said to Tim, ‘Here’s some money. Go and buy some meat.’ ‘I’m too tired,’ answered Tim. ‘You go.’ So Jim went to buy the… Читать далее Translation from Armenian to English

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշիվ 25.04.2020

Թեստ 9 1. Գտեք (-3) * 4 արտադրյալը 1) -7 2) 1 3) -12 4) 7 Լուծում (-3) * 4 = -12                                                                                      Պատ.՝ -12 2. Գտեք (3,7 – 4,8) տարբերությունը 1)  1,1 2) -1,1 3) 8,5 4) -1 Լուծում 3,7 – 4,8 = -1,1                                                                            Պատ.՝ -1,1 3. Գտեք 7- ին բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը 1) 14 2) 91 3)… Читать далее Հանրահաշիվ 25.04.2020

Հանրահաշիվ·Մաթեմատիկա

Հանրահաշվի հեռավար ուսուցման առաջադրանք 21.04.2020

Որոշեք a1, a2,…an… երկրաչափական պրոգրեսիայի անդամների գումարը, եթե. ա) a1 = 5, an = 135, n = 4 135 = 5 * q3 135 : 5 = 27 = 33 q = 3 S4 = a1 – an * q/1 – q = S4 = 5 – 135 * 3/1 – 3 = 200 a4… Читать далее Հանրահաշվի հեռավար ուսուցման առաջադրանք 21.04.2020

Հասարակագիտության

Իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ, և նրանց նշանակությունը

Իրավաբանական անձ 1. Իրավաբանական անձ է համարվում այն կազմակերպությունը, որը, որպես սեփականություն, ունի առանձնացված գույք և իր պարտավորությունների համար պատասխանատու է այդ գույքով, կարող է իր անունից ձեռք բերել ու իրականացնել գույքային և անձնական ոչ գույքային իրավունքներ, կրել պարտականություններ: 2. Իրավաբանական անձի գույքի կազմավորմանը մասնակցելու կապակցությամբ՝ նրա հիմնադիրները այդ իրավաբանական անձի նկատմամբ ունեն կամ չունեն… Читать далее Իրավաբանական անձ, ֆիզիկական անձ, և նրանց նշանակությունը

Հայոց լեզու

Հայոց լեզվի ֆլեշմոբ

1.Գրիր գոյականներ, որոնց առաջին կամ վերջին տառը փոխելով կստանաք թվականներ; Մեգ, մեխ, ղեկ-մեկ, յոդ-յոթ, երես-երեք, գազար-հազար, քսակ-քսան, թաս-տաս, ուլ-ութ, ուս-ութ, ցեց-վեց։ 2. Գտիր` ինչն է մեկի մեջ մեկ, կրկինի մեջ` երկու, երեքի մեջ` ոչ մեկ: “կ” տառը։ 3. Որ երաժշտական գործիքի անվանումն է կազմված դերանվան կրկնությամբ և կ տառի հավելումով; Դուդուկ։ 4. Տղայի այս անվան վերջին ձայնավորը… Читать далее Հայոց լեզվի ֆլեշմոբ

Հայոց լեզու

Առցանց ուսուցում հայոց լեզվից 06.04.2020

1. Հետևյալ կապերը խմբավորեք ըստ շարադասության Առաջ, առթիվ, ի,  անկախ, հետ, մասին, առանց, համաձայն, սկսած, ըստ, մեջ, չափ, քան, առ, բացի, հանձին, պես, մինչև, համար, ի դեմս, նախքան, միջև, զատ, շուրջ, շնորհիվ, հանուն, վրա, որպես, փոխարեն, վերաբերյալ, չնայած, հեռու, հակառակ, մինչ, տակ, ներքո, նկատմամբ: 2. Ետադրությամբ կառույցները փոխարինեցեք հոմանիշ նախադրությամբ կառույցներով հանգամանքներին չնայելով, օրինակ ՝… Читать далее Առցանց ուսուցում հայոց լեզվից 06.04.2020